Högkvalitativa och prisvärda branddörrar

En leverantör för er som letar efter prisvärda branddörrar som samtidigt motstår högsta brand- och säkerhetstester.

Läs mer

Komplett leverantör av branddörrar

Branddörrar är speciellt framtagna dörrar för att skydda både människor och själva byggnaden mot brand- och rökutveckling genom att isolera utrymmen under en viss tid. Beroende på vilken branddörr och dess klassning klarar dörren av direkt brand under olika lång tid. De mest förekommande modellerna brukar ha en motståndstid mellan 30-60 minuter, vilket ska vara tillräckligt för att begränsa brand- och rökutvecklingen till dess att branden kan släckas.

Branddörrar
Vår mest efterfrågade branddörr, Branddörr FB-BD

Testad för brand, rök och gas

A 60 klassad

S200 rökgastäthet

Olika storlekar

Produkter

Stort utbud av både standard och special – branddörrar, ståldörrar och säkerhetsdörrar samt mycket mer.

Välj rätt branddörr för era behov

Branddörrar och säkra brandutgångar är krav i alla byggnader. Vad som kan skilja sig mellan olika är alltså nivån av klassning som dörren har. Vissa byggnader kan ha en lägre klassning på branddörrarna vilket skyddar byggnaden och personerna i den, men under en mer begränsad tid. Faktorer som spelar in vid val av klassning på dörren, eller dess brandmotstånd kan vara många. Det kan handla om hur många personer som finns i lokalen, hur många trappor och vad beräknad utrymningstid är. Dörrarna placeras exempelvis i anslutning till trapphus och nära utgångar för att ge en snabb utväg från rummet som fått brandutveckling. Vanligen kan dörrarna enbart öppnas inifrån därför att man vill skydda utvägen. Det är viktigt att branddörrarna alltid är stängda och om de behöver vara öppna ska en automatisk mekanism finnas installerad som stänger dörrarna vid första tecken på brand.

Läs mer

Branddörrar
Branddörrar

Branddörrar och brandklasser

Det kan vara svårt att veta vilken klassning som behövs för ditt ändamål. Prismässigt blir det gradvis en prisökning som ett resultat av att klasserna ökar. Men skillnaden är liten jämfört med prestandaökningen. Brandmotståndet hos en dörr sätts utifrån tre klasser, E, I och W som sedan alltid följs av en tidsangivelse i antal minuter. En vanlig lägenhetsdörr har exempelvis EI30 vilket innebär 30 minuters brandmotstånd. Lägenhetsdörrar med EI30 har ingen säkerställd röktäthet, men är ändå ganska röktäta. Nästa steg är att dörren är klassad för Sa eller s200. Detta innebär ett högre skydd mot brandfarliga gaser med högre temperatur som går upp för hela dörrens höjd.

Branddörrar och försäkring

Försäkringsbolag rekommenderar alltid att hela fastigheten ska vara skyddad med branddörrar. Det innebär alltså alla avdelande utrymmen som från kontor till produktionslokal eller från trapp till kontor. Poängen är att branden inte ska kunna sprida sig till hela byggnaden utan kunna isoleras till det utrymme där den började. Exempelvis i det fall då en brand inträffar i en produktionslokal och det inte finns skyddande branddörrar och brandklassade väggar mot kontoret, kan avdrag göras på skadeersättningen. Företag med större lokaler som tecknar en försäkring för lokalen besöks ofta av en besiktningsman inför att avtalet med försäkringsbolaget görs. Vid detta besök tittar man på svagheter som vid exemplet ovan. Besiktningsmannen lämnar förslag på förbättringar kring inbrotts- och brandsäkerhet och företaget väljer sedan själva om de vill göra åtgärder eller ej. Väljer företaget att ej göra någon åtgärd och därmed vara sårbara mot exempelvis brand ökar kostnaden för försäkringen och ersättningen vid olycka blir samtidigt mindre. Bästa scenariot är däremot alltid att följa rekommendationer och agera proaktivt genom att byta ut dörrar, larm och se över andra svagheter redan i förväg.

Alla dörrar måste genomgå brandtester

Brandklassningen kan ges från flera organisationer, vanligast är statliga RISE (Research Institutes of Sweden) Brandklassning görs genom att utsätta dörren för ex antal påfrestningar som eldkastare, ugn och täthetstester med rök. Byggnadsdelar delas in beroende på funktion i följande klasser och dörrens beteckning utgörs av följande värden.

 • R bärförmåga
 • RE bärförmåga och integritet (täthet)
 • REI bärförmåga, integritet och isolering
 • E integritet
 • EI integritet och isolering
 • EI1 eller EI2 integritet och isolering för brandavskiljande fönster (som endast kan öppnas med verktyg, nyckel eller liknande) eller för branddörrar
 • EW integritet och begränsad strålning
 • M mekanisk påverkan
 • Sa eller S200 brandgastäthet för dörrar
 • C dörrar med dörrstängare i någon av klasserna C1–C5 (BFS 2018:4)
 • Brandprov testas i ugn där temperatur och lågor avgör dörrens motståndskraft. Beroende på hur länge dörren motstår att öka till en viss temperatur eller fatta lågor, får dörren en siffra som anger hur länge dörren kan motstå direkt eld.

Om olyckan är framme

Vid brand är det viktigt att branddörrar har en mekanism som gör att de automatiskt stängs för att skydda byggnaden och utrymningsvägar. Stängs inte dörrarna automatiskt bör detta göras direkt. Om branden inte hunnit bli stor nog och det finns möjlighet att släcka branden ska detta göras omgående med hjälp av brandsläckare. Om branden har hunnit utveckla sig bör alla personer i byggnaden följa utrymningsplanen och därefter låta brandkåren släcka branden.

Som ett resultat av brandförebyggande arbete branddörrar är idag ett måste i offentliga byggnader och bostadshus. Detta eftersom att de skapar en skyddsbarriär mellan människor och brand och öppnar korridor för utrymning. Kontakta oss så hjälper vi er till en mer säker tillvaro, vi besitter kompetens inom både branddörrar och andra typer av säkerhetsdörrar.

Brandtest – Hur går det till?

Vid brandprovet används dörren som öppning i en stor ugn. Ugnen eldas vanligen i 30 till 60 minuter, beroende på brandklassen som söks. Hela tidsregistret som kan testas: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 eller 360 minuter. Klasserna kan kombineras med tilläggsbeteckningarna.

Den nya standarden kräver att man brandtestar både den utåtgående och inåtgående sidan av dörren. För att dörren sedan efter testet ska räknas som godkänd behöver dörrens temperatur underskrida en viss miniminivå. Dessutom får ej dörren fatta lågor under provets gång.

Aktuellt
Industrisektorn är stor och viktig. Men den är inte utan sina risker. Med avancerade maskiner, kemiska processer och mänsklig interaktion är det oundvikligt att olyckor kan inträffa. I denna granskning ska vi undersöka de vanliga orsakerna, förebyggande åtgärder och konsekvenserna av olyckor inom industrin. Historiskt sett har industriella olyckor haft en betydande inverkan på samhället. […]
I dagens industriella och kommersiella värld är valet av dörrar en viktig övervägning för företag och organisationer. Industridörrar med glaselement har blivit allt mer populära, och detta val är inte enbart estetiskt tilltalande, utan det erbjuder också en rad praktiska fördelar. I den här artikeln kommer vi att utforska betydelsen av industridörrar med glas, deras […]
Hållbara byggnader har blivit en kritisk del av vår moderna livsstil. Dessa innovativa strukturer är inte bara arkitektoniska mästerverk, utan de utgör också en avgörande faktor för att minska vår påverkan på miljön, sänka energikostnader och förbättra människors livskvalitet. I denna artikel kommer vi att utforska världen av hållbara byggnader och granska de viktiga komponenterna […]
När vi pratar om dörrsäkerhet och motorlås är det viktigt att förstå att den moderna tekniken har transformerat detta område dramatiskt. Dessa lås, som erbjuder en kombination av hög säkerhet och användarvänlighet, är nu en integrerad del av säkerhetslandskapet i många bostäder runt om i världen. I den här fördjupade artikeln kommer vi att utforska […]
Vi svarar på frågan: Varför är det viktigt att branddörrar hålls stängda? Branddörrar är en avgörande del av ett byggnads brandskydd. Dessa dörrar spelar en viktig roll för att hindra elden från att sprida sig mellan olika sektioner av en byggnad, vilket minskar risken för skador och dödsfall. Det är av största vikt att dessa […]
Säkerhetsdörrar, lås och anpassningar | Säkerhet är ett stort problem för alla företag och branscher, oavsett om det är en tillverkningsanläggning, lager eller kontorsbyggnad. Att skydda värdefulla tillgångar, utrustning och anställda är en högsta prioritet. Ett av de mest effektiva sätten att öka sin säkerhet är genom att installera säkerhetsdörrar. När det gäller säkerhet är […]

Annons