Säkerhetsdörrar

  • Hem
  • Säkerhetsdörrar

Varför behövs en säkerhetsdörr?

Beroende på om du är privatperson eller företag kan anledningarna vara lite olika. Som privatperson kan det handla om att du vill ha en extra säker ytterdörr. Dessa ytterdörrar går idag hos flertalet leverantörer att designa så att de ser ut som en helt vanlig dörr och därmed passar in på resten av villan eller trapphuset om du bor i lägenhet.

Företag införskaffar säkerhetsdörrar för att skydda sin verksamhet mot inbrott då det ofta finns både immateriella tillgångar av stort värde såväl som kostsamma inventarier att skydda. Allt från dokument, teknik, maskiner och fordon är föremål som företagare behöver för att verksamheten ska kunna gå runt.

I vissa fall klarar inte ett företag att ersätta skadan från inbrott då viss teknik rörande ritningar och eller kundinformation kan vara ovärderlig. Finns ingen backup på liknande föremål kan det ta månader innan företaget är uppe på fötter och klarar av att operera med samma effektivitet som innan inbrottet.

Säkerhetsdörrar är i det sammanhanget en billig försäkring och gör det avsevärt mycket svårare för inbrottstjuvar att komma in i lokalen. Denna adderade tid kan vara 10–20 minuter vilket ofta är den mellanskillnad som krävs för att polis ska anlända till platsen under förutsättningen att larmsystem fungerar som det ska.

Dörren utgör en viktig del men den är inte allt

Säkerhetsdörrar är en av flera pusselbitar för att se till att företaget och dess livsnödvändiga funktioner inte lika enkelt kan rubbas genom inbrott. Andra komplement för företag kan vara att ha alla nödvändiga dokument anslutna till en extern server vilket innebär att även om tekniken skulle bli stulen finns iallafall den värdefulla informationen kvar. Slutligen behöver säkerhetsdörrar komplimenteras med ett bra lås samt ett larmsystem som går i gång direkt vid angrepp och därmed larmar polis och väktare.

Säkerhetsdörrar

Krav på säkerhetsdörrar

Hos många myndigheter är det idag krav på säkerhetsdörrar. Det handlar om sjukhus, rättscentrum, myndigheter och framför allt häkten och fängelser. Anledningen är helt enkelt att dessa funktioner behöver kunna garantera att enbart rätt personer får tillträde till utrymmet. Om annars hade personer i onödan kunnat komma till skada. Dessutom finns en oskriven lag som säger att dessa väldigt fundamentala institutioner måste hålla säkert. Vi förväntar oss att kunna vara säkra i dessa omgivningar helt enkelt.

Säkerhetsdörrar

Hur ser processen ut?

Vi har alltid kunden och slutanvändaren i fokus och detta ger oss ett oerhört värde gentemot våra beställare. Vårt tankesätt handlar om att inte behöva göra om, utan i stället studera behovet på djupet och i många fall föreslå en alternativ lösning jämfört med det kunden trodde att den ville ha vid första kontakt.

Hur kan vi då vara så säkra på att vi i vissa fall kan veta vilken dörr kunden faktiskt behöver? Svaret är mycket enkelt, men väldigt avgörande för en kund. Det handlar givetvis om erfarenhet. Med över 40 års erfarenhet har vi personal som har genomgått processer från idéstadiet till dagligt användande i samhället – flera hundratals gånger. Från detta har vi tagit med oss mycket kunskap kring vad som fungerar bra och mindre bra. Vi vet vad ni ska se upp för och vilka områden som inte ska kompromissas inom.

Vid inköp av nya säkerhetsdörrar eller branddörrar handlar det om så mycket mer än att dörrarna ska sitta på plats och faktiskt gå att använda. Våra konstruktörer har bra insikt i de avgörande faktorer som spelar roll för att verkligen lyckas bra med nya dörrar som ska fungera över tid.

Säkerhetsdörrar som anpassas efter era behov

Alla våra dörrar kan måttanpassas och designas efter önskemål. I vår egen produktionsanläggning konstruerar vi dörrbladet i er storlek. Vi skär ut öppningar för elektronik, glasurtag, luckor och övriga modifikationer. Innan fullskalig produktion inleds testar vi alltid dörren på plats för att säkerställa att måtten är korrekta samt dörrfunktion.

Vilka är våra kunder?

Våra kunder finns inom byggbranschen, fastigheter, offentlig sektor som skolor och sjukhus samt inom myndigheter som olika rättscentrum och anstalter. Ett fokusområde för vår organisation är säkerhet och specialfunktion. Våra lösningar håller rättssalar, häkten och anstalter säkra utan att kompromissa med funktion.

Några frågor inför beställning av ny ståldörr

· Vilka personer ska använda dörren?
· Hur ofta kommer dörren öppnas?
· Behöver en ramp adderas för att rullstolsburna ska kunna använda dörren?
· Behöver dörren en dörröppnare och var bör knappen placeras?
· Ska båda sidor om dörren ha handtag eller ska det enbart vara handtag på utsidan för att förenkla passage på utvägen?
· Vilken risk har byggnaden för inbrott eller brand?
· Behöver alla byggnadens dörrar ha samma klassning?

Service av era nya säkerhetsdörrar – ett måste

Vid beställning av ståldörrar eller stålpartier från MaxiDoor får du alltid mer än enbart produkten. Vi tar ansvar för hela produktens livsscykel och är måna om att maximera produktens livslängd och därmed bibehålla hög säkerhet och funktion.

Förutom löpande service och underhåll står vi för utbildning och säkerhetsgenomgång med personal. Anledningen är mycket simpel, en dörr är inte bara till för att öppnas och stängas. Den medför ofta flera tekniska tillval som dörrstängare, kodlås, inbrottslarm, automatisk stängning vid brand och mycket mer. Allt detta bör varje person som tänkt att använda dörren ha bra information kring.

Från oss får ni uppstarts-utbildning samt tillgång till ett journummer som ni alltid kan ringa om något mer dörren inte fungerar som det ska. Skulle något mot förmodan gå sönder finns naturligtvis garantier på plats och vi ser till att en servicetekniker får dörren i full funktion inom kort.

Installation

Våra installatörer står för att dörren installeras på ett korrekt och säkert sätt. Det är alltid ett plus om installationen utförs av samma företag som tillverkat dörren, då det minskar risk för missförstånd och eventuella fel enkelt kan åtgärdas av samma företag som tillverkat dörren. Dels för att det ingår i arbetet att leverera full funktion och korrigera eventuella fabriksfel, dels det faktum att dörren och dess reservdelar redan finns till hands i fabrik utan att orsaka kostsamma och långvariga extrabeställningar.

Produkter

Lämna ett meddelande

    Skyddas av reCAPTCHA och Google, Privacy Policy och Terms of Service. Genom att skicka dina uppgifter samtycker du till gdpr.

    Annons