CE-märkning branddörrar

CE-märkning av branddörr nu obligatoriskt

Enligt RISE är det sedan 2019 obligatoriskt med CE-märkning för ytterdörrar med brandmotstånd och brandgastäthet. Det innebär att det kan krävas fler tester för dörrmodeller som godkänts innan 2019 och också något som konsumenter bör hålla ett öga öppet kring. De nya CE-kraven är tuffare än det svenska typgodkännande som funnits sedan tidigare. Vi är positiva kring den nya förändringen vilket innebär att det ställs högre krav på kvalitet och fler aktörer kommer behöva leverera kvalitet före kvantitet. Detta gör samhället och därmed slutanvändare säkrare och är ett bra exempel på där politiken med enkla medel kan påverka utvecklingen i rätt riktning. ( CE-märkning branddörrar )

CE-märkning branddörrar
CE-märkning branddörr

Vad gäller för CE-märkning av branddörr

CE-MÄRKNING ENLIGT EN 16034 Den nya standarden har högre krav än det svenska typgodkännande som tidigare varit branschstandard. Förutom att uppfylla kraven i EN 16034 ska branddörrar även uppfylla kraven enligt EN 14351-1 (ytterdörrar)

Annons