Typer av säkerhetsdörrar, lås och anpassningar

Typer av säkerhetsdörrar, lås och anpassningar

Säkerhetsdörrar, lås och anpassningar | Säkerhet är ett stort problem för alla företag och branscher, oavsett om det är en tillverkningsanläggning, lager eller kontorsbyggnad. Att skydda värdefulla tillgångar, utrustning och anställda är en högsta prioritet. Ett av de mest effektiva sätten att öka sin säkerhet är genom att installera säkerhetsdörrar.

När det gäller säkerhet är det alltid viktigt att granska sin egen byggnad kritiskt. Vilka svagheter finns? Hur enkelt skulle någon kunna ta sig in i byggnaden och exempelvis lycks stjäla något eller komma åt värdefull information. Genom att ha en tydlig plan för sin säkerhet, tänka kritiskt och analysera sina svagheter kommer man långt. En grundläggande säkerhet där du haft alla tänkbara aspekter är bättre än ingen alls.

I den här artikeln diskuterar vi industrins säkerhetsdörrar och olika anpassningsalternativ för att säkerställa säkerheten hos företag.

Vad är säkerhetsdörrar?

Säkerhetsdörrar är designade för att ge säkerhet till ett brett urval av användningsområden till exempel industri- eller kontorsanläggningar. De är gjorda av hållbara material och är designade för att motstå kraft och motstå manipulering. Dessa dörrar installeras både på utsidan och insidan av industribyggnader, vilket ger ett extra lager av skydd mot obehörig åtkomst. Vanligtvis har utsidan säkrare dörrar.

Olika typer av säkerhetsdörrar

Det finns flera typer av industrisäkerhetsdörrar tillgängliga på marknaden, alla med sina unika egenskaper och fördelar. Några av de vanligaste typerna inkluderar:

Säkerhetsdörrar i stål

Säkerhetsdörrar i stål är designade för att vara starka och hållbara. De används ofta i högriskområden som banker, smyckesbutiker och statliga byggnader. Säkerhetsdörrar av stål tål en betydande mängd kraft och är svåra att bryta upp, vilket gör dem till ett utmärkt val.

Säkerhetsdörrar av aluminium

Säkerhetsdörrar och partier i aluminium är lätta, formbara och korrosionsbeständiga. Detta gör det mer hållbart än andra material som kan rosta eller korrodera över tiden. Aluminium används därför ofta i anläggningar som är belägna i områden med hög luftfuktighet eller exponering för saltvatten.

Säkerhetsdörrar av glas

Säkerhetsdörrar i glas är designade för att ge en hög nivå av synlighet samtidigt som säkerheten bibehålls. Dessa dörrar används ofta i anläggningar som kräver en hög nivå av övervakning, såsom sjukhus, forskningslabb eller datacenter.

Brandklassade dörrar

Brandklassade dörrar är designade för att ge skydd mot bränder, både ifrån själva elden värmen och röken. De används ofta i anläggningar som lagrar farligt material eller har hög brandrisk. Den huvudsakliga funktionen hos en brandklassad dörr är att den förhindrar att bränder sprids. Detta ger tillräckligt med tid för utrymning och dessutom skyddar personal och värdefulla tillgångar på samma gång.

3 skäl till varför du borde ha ett högsäkerhetslås?

Att ha ett högsäkerhetslås är viktigt för att skydda din egendom och tillgångar från inkräktare. Här är tre anledningar till varför du bör överväga att investera i högsäkerhetslås.

• För det första ger högsäkerhetslås bättre säkerhet än standardlås eftersom ofta har fler låspunkter och har en mer isolerad konstruktion. Dessa aspekter gör dörren svårare att bryta upp samt som låset får färre angreppspunkter.

• För det andra erbjuder den här typen av lås möjligheten till nyckelkontroll så att endast behöriga personer kan komma åt din fastighet. Att sammankoppla elektronik genom exempelvis ett elslutbleck är en säkerhetsökande åtgärd. Ett elslutbleck gör att du kan programmera olika åtkomst till olika personer. Exempelvis att personalens nyckeltaggar enbart fungerar under arbetstid eller till vissa delar av byggnaden. Dessutom loggas alla inträden i lokalen vilket gör det enkelt att se vem som varit i lokalen under vilken tid.

• För det tredje är högsäkerhetslås svårare att manipulera än andra typer av lås som hänglås eller vanliga nyckellås. Högsäkerhetslås erbjuder möjligheten att fördela låsfunktionen på fler ställen med målet att minska tillgången till en endast en mekanisk och relativt sårbar låscylinder. Högsäkerhetslås kan bland annat ha låsning på båda sidor, flera låspunkter samt skyddsfunktioner som att låset låser sig själv eller skickar signaler till larmtjänst vid en viss typ av yttre påverkan.

Tekniken revolutionerat lås under det senaste decenniet. Alternativ som uppkopplade och smarta lås ger nu husägare och företagare ännu bättre säkerhet och flexibilitet. Detta eftersom de låter dig ha god översikt även på distans samt att du kan låsa eller låsa upp dörrar med din smartphone.

Sammanfattningsvis finns det många fördelar med att ha ett högsäkerhetslåssystem. Ta hjälp av ett proffs för att investera i det bästa låset för din fastighet för att säkerställa maximalt skydd. En säker dörr är enbart en del av lösningen, låset och den tillhörande tekniken är idag minst lika viktigt.

Typer av säkerhetslås | Säkerhetsdörrar lås

Det finns flera typer av säkerhetslås tillgängliga på marknaden, alla med sina unika egenskaper och fördelar. Några av de vanligaste typerna inkluderar:

Regellås

Regelbaserade lås är en av de mest populära typerna av säkerhetslås som används på dörrar. De installeras separat från dörrhandtaget och manövreras vanligen med nyckel från utsidan och via låsvred på insidan.

Smarta lås

Smarta lås är en annan typ av lås snabbt har ökat i popularitet. Dessa lås är anslutna till ett hemautomationssystem, så att de går att fjärrstyras. Du kan låsa och låsa upp dörren med en smartphone eller surfplatta, vilket ger dig ytterligare bekvämlighet och säkerhet.

Nyckelfria lås

Nyckelfria instegslås blir allt populärare i hem och företag. Dessa lås använder en kod eller biometrisk skanning för att låsa upp dörren, vilket eliminerar behovet av en traditionell nyckel. Nyckelfria instegslås är bekväma och ger ett extra lager av säkerhet till ditt hem.

Spanjolett

När man pratar om inbrottssäkerhet fokuseras mycket på de olika dörrar och ingångar som är primära entréer till en byggnad. Men faktum är att det många gånger är fönster och fönsterdörrar som tjuvarna väljer att rikta in sig mot. Detta då de ofta är en enklare ingång att bryta upp. De flesta fönster och fönsterdörrar i både lägenheter och hus låses, öppnas och stängs via något som kallas spanjolett. Det är en låsskena som via handtag reglerar en låsning via flera låspunkter runtom karmen. Denna konstruktion möjliggör en säkrare och mer flexibel öppning jämfört med endast en rejäl låspunkt. Anledningen är att fönster och fönsterdörrar inte är lika rejäla som en ytterdörr och därmed inte blir säkra nog med endast 1-2 låskolvar som vanligtvis räcker för en säkerhetsklassad ytterdörr. En spanjolett är den funktion som gör att du kan öppna ditt fönster åt olika håll baserat på hur du vinklar handtaget. Det är också den funktion som gör att du kan låsa ditt fönster eller din dörr i ett visst läge genom att låsa handtaget nedåt. Fönster och fönsterdörrar låses antingen utan låsbart låshus eller via låsbart låshus. Har du ett icke låsbart låshus sker låsningen i kolvarna och du har inget lås på ditt handtag. Har du ett låsbart låshus sker låsning både i kolvarna och genom en nyckel som låser låshuset från insidan. För maximal säkerhet för alla dina fönster och fönsterdörrar rekommenderar vi att du ser över följande punkter:

  • Byt till låsbart låshus om möjligt
  • Byt till en spanjolett med fler låspunkter om möjligt
  • Addera fönster- och dörrspärrar för ökad säkerhet
  • Konsultera med säkerhetsfirma kring adderad funktion ex. som sensorer, larm och förstärkningar

Anpassningsalternativ för säkerhetsdörrar

När det kommer till säkerheten och säkerheten för ditt kontor eller företag är det viktigt att ha ett högsäkerhetssystem för dörrlås på plats. Alla lås är dock inte byggda på samma sätt så se till att anpassa ditt lås och dess nyckelkontroll för att möta dina specifika behov. Högsäkerhetsdörrlås ger ytterligare skydd mot tvångsingrepp, låsplockning och borrning. Genom att anpassa din lås- och nyckelkontroll kan du kontrollera vem som har tillgång till din ingång, vilket gör det enklare att hantera nycklar och upprätthålla säkerheten. Nedan följer några anpassningsalternativ att överväga:

Passersystem

Passerkontrollsystem är ett utmärkt sätt att öka säkerheten i industrianläggningar. Dessa system kan användas för att begränsa åtkomsten till specifika områden på anläggningen, vilket säkerställer att endast behörig personal kan komma in. Tillträdeskontrollsystem kan också ge en registrering av vem som gick in och lämnade anläggningen, vilket ger ytterligare säkerhet.

Biometriska lås

Biometriska lås blir allt populärare i industri- och forskningsanläggningar. Dessa lås använder en fingeravtrycksskanning för att låsa upp dörren, vilket eliminerar behovet av en nyckel eller passerkort. Övriga lås ger en viss möjlighet till manipulation då en nyckel eller en nyckelbricka kan ges ut till en obehörig. Ett fingeravtryck är i princip omöjligt att stjäla eller ge ut till en obehörig. Därmed är ett biometriskt lås en säker låsvariant för bostäder eller byggnader där extra säkerhet krävs. Biometriska lås ger ett extra lager av säkerhet och kan anpassas för att ge åtkomst för specifika individer.

Brytskydd

Förstärkningsplåtar är ett enkelt och effektivt sätt att öka styrkan på din säkerhetsdörr. Dessa plåtar är installerade på dörrkarmen, vilket förhindrar att dörren sparkas in. Förstärkningsplattor kan avsevärt öka säkerheten för din dörr utan att behöva göra dyra uppgraderingar.

Larm och kamerasystem

Detta är ett utmärkt sätt att övervaka din anläggning och därmed förhindra inbrott innan de hinner fullbordas. Dessa system kan anpassas för att ge kontinuerlig övervakning av specifika områden av anläggningen, vilket säkerställer att all obehörig åtkomst upptäcks omedelbart.

När ska jag byta ut mitt lås?

Ditt lås är en viktig del av hemsäkerheten, och det är viktigt att veta när det ska bytas ut. Om du har problem med att vrida nyckeln eller märker synligt slitage på ditt lås, är det förmodligen dags att byta ut det. Om ditt lås känns löst eller vingligt är detta en tydlig indikator på att ditt lås behöver bytas ut. Dessutom, om du har tappat bort din nyckel eller fått en stulen, är det dags att byta dörrlås för säkerhets skull. Detta så du kan vara säker på att förhindra obehörigt inträde via den nyckeln. Slutligen, om ditt lås är över tio år gammalt, är det att rekommendera att skaffa ett nytt, eftersom äldre lås kanske inte längre uppfyller gällande säkerhetsstandarder.

Några frågeställningar att ta med sig

Exempel på några du kan ställa dig själv, eller ta upp med din säkerhetskonsult är följande:

• Om någon skulle vilja göra inbrott i min byggnad eller lokal, ungefär hur lång tid skulle det ta dem att ta sig in?
• Om någon faktiskt fullbordar inbrottet och gör en stöld, har jag möjlighet att veta när det skedde och av vem, samt framför allt kunna bevisa detta för försäkringsbolag och polis?
• Vid inbrott, hur enkelt är det att stjäla våra mest dyrbara inventarier och dokument? Se över den inre säkerheten!
• Finns enkla förbättringar att göra på befintliga dörrar och säkerhetssystem?
• Är min utrustning föråldrad eller bör bytas?
• Om någon ger bort eller tappar bort en nyckel, hur sårbara är vi då mot obehörigt tillträde?
• Om fel person kommer över en kod till passersystemet, hur sårbara är vi då mot obehörigt tillträde?

Bäst är alltid att kontakta ett företag som jobbar med helhetslösningar för säkerhet. De kan rekommendera lämpliga produkter och lösningar samt ge er värdefull rådgivning kring bästa lösningen för just er verksamhet. Dessutom kan ett sådant företag fungera som en partner gällande löpande behov, förstärkningar och frågor. En bra första sak att göra kan vara att be om en helhetsanalys eller ett simulerat inbrott. Då vet du sedan svart på viss hur sårbar du eller ditt företag är och kan därefter ta lämpliga åtgärder!

Få offert

Gå vidare

Annons